فعالیت ها

حضور در نمایشگاه Peterfood 2017 سنپترزبورگ

بیست و ششمین دوره از نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی و کشاورزی، سنپترزبورگ، روسیه

نمایشگاه Gulf food 2013

حضور شرکت پگاه کیش با برند گلدن لیون در نمایشگاه Gulfood دبی سال 1391

گردهمایی همراهان شرکت پگاه کیش

گردهمایی نمایندگان و شرکای شرکت پگاه کیش در سال 1390

نمایشگاه Agrofood 2011

حضور شرکت پگاه کیش با برند گلدن لیون در نمایشگاه Agrofood سال 1390

نمایشگاه Agrofood 2008

حضور شرکت پگاه کیش با برند گلدن لیون در نمایشگاه Agrofood سال 1387