۱۳۹۵/۱۲/۸

براساس توافق سازمانملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران بهعنوان مجری «جایزه ملی کیفیت غذا» انتخاب و دبیرخانه آن نیز به این کانون منتقل شد.

سازمان استاندارد در اطلاعیهای اعلام کرد: براساس مصوبات 102 و 104 شورای عالی استاندارد درباره جایزه ملی کیفیت ایران و ارزیابی کیفیت دستگاهی و در ادامه شش دوره ارزیابی کیفیت در حوزه صنعت غذا و دارو و طی توافقات بهعمل آمده میان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، به آگاهی میرساند کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران بهعنوان مجری و دبیرخانه نخستین دوره ارزیابی جایزه ملی کیفیت غذا تعیین شده است
در ادامه این اطلاعیه، سازمان استاندارد ایران با اشاره به جایگاه حقوقی جایزه ملی کیفیت ایران بهعنوان تنها جایزه رسمی کشور در زمینه کیفیت مواد غذایی، از همه فعالان و دستاندرکاران غذای کشور اعم از شرکتهای تولیدی مواد و فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی، پخش مواد غذایی، کترینگها، مراکز تهیه غذا، رستورانها و قنادیها دعوت کرده تا در این فرآیند ملی مشارکت فعال داشته باشند

اطلاعیه سازمان استاندارد در حالی صادر شده است که در تیرماه سال جاری معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز طی حکمی از موافقت این سازمان و وزارت بهداشت برای برگزاری مراسم «جایزه ملی کیفیت غذا» توسط کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران خبر داده بود.

منبع خبرشبکه خبری صنایع غذایی ایران